Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Σκύλων C.A.C.I.B. Αθήνας

Κατά τη διεξαγωγή της Διεθνούς Έκθεσης Σκύλων C.A.C.I.B. που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΜΕΚ, στις 9-10-11/10/2015, ο Jason Du Pic De Viscos διαγωνίσθηκε στην κατηγορία νέων (junior) και κατέλαβε τα εξής: 3 JCAC & 1 BOB & 2BOS & CRUFTS QUALIFICATION 2016. Έτσι πλέον είναι Πρωταθλητής Νεων Ελλάδος (J.CH.GR.)!

No Comments

Post A Comment